ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αίτηση Εθελοντισμού

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα (υποχρεωτικό) Παρακαλώ συμπληρώστε το όνομα σας. Επώνυμο (υποχρεωτικό) Παρακαλώ συμπληρώστε το επώνυμο σας. Όνομα Πατέρα Παρακαλώ συμπληρώστε το όνομα του πατέρα σας. Α.Δ.ΤΔιαβατήριο (υποχρεωτικό) Παρακαλώ επιλέξτε το Α.Δ.Τ. ή Διαβατήριο από την λίστα και συμπληρώστε τον αριθμό γραπτώς. ΆντραςΓυναίκα άγαμος/ηπαντρεμένος/ηχήρος/αδιαζευγμένος/η Ημερομηνία Γέννησης (υποχρεωτικό) Παρακαλώ συμπληρώστε σε μορφή π.χ 27/02/1985 Διεύθυνση και Αριθμός (υποχρεωτικό) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕ ΜΙΑ [...]

Read more...

Τι είναι ο Φροντιστής

Εκείνος που είναι αρμόδιος για τη φροντίδα συγκεκριμένων τομέων. Φροντιστής ασθενούς : επαγγελματίας ή συγγενής που έχει τη μόνιμη φροντίδα ατόμου συνήθως τρίτης ηλικίας, κατάκοιτου ή πάντως απολύτως εξαρτημένου. Φροντιστής θεωρείτε το άτομο που είναι είτε συγγενής είτε κάποιος από το οικείο περιβάλλον και έχει τη μόνιμη φροντίδα ενός ατόμου συνήθως με προχωρημένο στάδιο Άνοιας, Αναπηρίας, ΑΜΕΑ, ατόμου με νεοπλασματικές ασθένειες, ατόμου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ατόμου με μεγάλο ποσοστό αναπηρίας. Οι Φροντιστές του Οικογενειακού περιβάλλον ενός ασθενή, οπού συνήθως είναι δραστήρια και υγιή άτομα, [...]

Read more...