Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με Χρόνιες Ασθένειες

Στις αρχές του αιώνα, η διάγνωση μιας βαριάς αρρώστιας ισοδυναμούσε με θανατική καταδίκη. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας, το οξύ πρόβλημα υγείας μετατρέπεται σε χρόνιο, ενώ αυξάνονται καθημερινά και οι πιθανότητες ίασής του. (περισσότερα…)

Read more...